Vizitka

ŽUPNIJSKI URAD NOVA ŠTIFTA
Tirosek 51, 3342 GORNJI GRAD
Tel.:  03 / 839  46 36