Cerkev Sv.Miklavža

Sedanja cerkev oktogonalnega tlorisa je bila l. 1872 zgrajena v neogotskem slogu na mestu starejše cerkve v zaselku Šmiklavž pri Novi Štifti, ki se omenja l. 1426 v gornjegrajskem urbarju. Notranjščina je dekorativno poslikana, stranska oltarja pa sta narejena v poznobaročni tradiciji in sta iz l. 1833. Kamnit kropilnik ima napis: L.N. 1653.